50
نمایش 10 محصول از 10 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدلVIK-50T6S

  1,021,250 تومان
  1,021,250 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۴۰ مدل VEM-40-4S(تکنوتک)

  560,000 تومان
  560,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۴۵ مدل VEM-45(تکنوتک)

  610,000 تومان
  610,000 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-50T4S

  922,450 تومان
  922,450 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-50T4T

  922,450 تومان
  922,450 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۴۰الیکا مدل ILK_40_4S(تکنوتک)

  669,000 تومان
  669,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۴۰الیکا مدل ILK_40_4T(تکنوتک)

  669,000 تومان
  669,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۵۰الیکا مدل ILK_50_4S(تکنوتک)

  820,000 تومان
  820,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۵۰الیکا مدل ILK_50_4T(تکنوتک)

  826,000 تومان
  826,000 تومان
 • دمنده

  هواکش هفت پر فلزی الیکا معکوس بدون قاب/VIK-50T6S

  1,022,200 تومان
  1,022,200 تومان