50
نمایش 12 محصول از 19 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدلVIK-50T6S

  1,175,150 تومان
  1,175,150 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن رادیال سقفی سری REB-50/18 Z4S

  6,811,500 تومان
  6,811,500 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن رادیال سقفی سری REB-50/18 Z4T

  6,811,500 تومان
  6,811,500 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن رادیال سقفی سری REB-50/18 Z6S

  6,811,500 تومان
  6,811,500 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن رادیال سقفی سری REB-50/18 Z6T

  6,811,500 تومان
  6,811,500 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۴۵ صنعتی مدل VEM-454T(تکنوتک)

  936,000 تومان
  936,000 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۴۵ صنعتی مدل VEM-45S(تکنوتک)

  702,000 تومان
  702,000 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-50T4S

  1,014,600 تومان
  1,014,600 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-50T4T

  1,014,600 تومان
  1,014,600 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۴۰الیکا مدل ILK_40_4T(تکنوتک)

  697,130 تومان
  697,130 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۵۰الیکا مدل ILK_50_4S(تکنوتک)

  859,740 تومان
  859,740 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۵۰الیکا مدل ILK_50_4T(تکنوتک)

  859,740 تومان
  859,740 تومان
  مقایسه محصول