فروش ویژه

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30A4S

  931,000 تومان

  فن تانژانت پردور دمنده۲۰۰۰دور کدDGT

  185,000 تومان

  بلوئربکوارد (رادیال) برند دمنده کد BEB-22/4V2S

  598,000 تومان

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30V2S

  749,000 تومان

  هواکش ۲۰فلزی ۲۸۰۰دور دمنده مدل VMA-20C2S

  231,000 تومان

  هواکش ۲۰فلزی دمنده ۱۴۰۰دور مدل VMA-20C4S

  210,000 تومان

  هواکش ۲۵فلزی ۲۸۰۰دور دمنده مدل VMA-25C2S

  252,000 تومان

  هواکش ۲۵ فلزی ۱۴۰۰دور دمنده مدل VMA-25C4S

  231,000 تومان

  هواکش صنعتی آکسیال گرد (طرح آلمان) مدل VIF-20V2S

  566,700 تومان

  هواکش صنعتی آکسیال چهارگوش (طرح آلمان) مدل VIF-20V2S

  585,500 تومان

  هواکش صنعتی آکسیال گرد (طرح آلمان) مدل VIF-25V2S

  638,300 تومان

  هواکش صنعتی آکسیال چهارگوش (طرح آلمان) مدل VIF-25V2S

  674,500 تومان

   

   

   

  برند های ویژه

  پرفروش ها