فروش ویژه

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30A4S

  1,014,000 تومان

  فن تانژانت پردور دمنده۲۰۰۰دور کدDGT

  204,000 تومان

  بلوئربکوارد (رادیال) برند دمنده کد BEB-22/4V2S

  655,500 تومان

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30V2S

  855,000 تومان

  هواکش ۲۰فلزی ۲۸۰۰دور دمنده مدل VMA-20C2S

  267,300 تومان

  هواکش ۲۰فلزی دمنده ۱۴۰۰دور مدل VMA-20C4S

  239,300 تومان

  هواکش ۲۵فلزی ۲۸۰۰دور دمنده مدل VMA-25C2S

  292,500 تومان

  هواکش ۲۵ فلزی ۱۴۰۰دور دمنده مدل VMA-25C4S

  264,300 تومان

  هواکش صنعتی آکسیال گرد (طرح آلمان) مدل VIF-20V2S

  657,000 تومان

  هواکش صنعتی آکسیال چهارگوش (طرح آلمان) مدل VIF-20V2S

  657,000 تومان

  هواکش صنعتی آکسیال گرد (طرح آلمان) مدل VIF-25V2S

  738,000 تومان

  هواکش صنعتی آکسیال چهارگوش (طرح آلمان) مدل VIF-25V2S

  734,000 تومان

   

   

   

  برند های ویژه

  پرفروش ها