هواکش صنعتی
نمایش 12 محصول از 33 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۳۰صنعتی۲۸۰۰ دور مدل VEM_35_2S(تکنوتک)

  718,060 تومان
  718,060 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش ۳۵صنعتی فلزی دمنده مدلVIA-35C4S

  559,500 تومان
  559,500 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۴۰صنعتی مدل VEM_40-4T(تکنوتک)

  626,290 تومان
  626,290 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۴۵ صنعتی مدل VEM-454T(تکنوتک)

  936,000 تومان
  936,000 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۴۵ صنعتی مدل VEM-45S(تکنوتک)

  702,000 تومان
  702,000 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4S(تکنوتک)

  563,500 تومان
  563,500 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4T(تکنوتک)

  563,500 تومان
  563,500 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ مدل VEM-30-4S(تکنوتک)

  581,210 تومان
  581,210 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ الیکا مدل ILK_35_4S(تکنوتک)

  653,660 تومان
  653,660 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ الیکا مدل ILK_35_4T(تکنوتک)

  653,660 تومان
  653,660 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۵۰ مدل VEM-50-4S(تکنوتک)

  681,030 تومان
  681,030 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۵۰ مدل VEM-50-4T(تکنوتک)

  681,030 تومان
  681,030 تومان
  مقایسه محصول