هواکش صنعتی
نمایش 12 محصول از 27 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4S(تکنوتک)

  542,000 تومان
  542,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4T(تکنوتک)

  542,000 تومان
  542,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ مدل VEM-30-4S(تکنوتک)

  520,200 تومان
  520,200 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ مدل VEM-30-4S(تکنوتک)

  520,000 تومان
  520,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ مدل VEM-35-4S(تکنوتک)

  536,000 تومان
  536,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ مدل VEM-35-4T(تکنوتک)

  536,000 تومان
  536,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۴۰ مدل VEM_40-4T(تکنوتک)

  560,000 تومان
  560,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۴۰ مدل VEM-40-4S(تکنوتک)

  560,000 تومان
  560,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۴۵ مدل VEM-45(تکنوتک)

  610,000 تومان
  610,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۵۰ مدل VEM-50-4S(تکنوتک)

  645,300 تومان
  645,300 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۶۰ مدل VEM-60-4S(تکنوتک)

  763,000 تومان
  763,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۶۰ مدل VEM-60-4T(تکنوتک)

  763,000 تومان
  763,000 تومان