تهویه کارخانه ای
نمایش 12 محصول از 28 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • EBMpapst

  فن EBMآکسیال۲۵ مدلW2E250-HL06-01

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • دمنده

  فن سانتریفیوژ یک طرفه بکواردمدلBEB-30/10L4S

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • دمنده

  فن سانتریفیوژ یک طرفه بکواردمدلBEB-30/10L4T

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • دمنده

  فن سانتریفیوژ یک طرفه بکواردمدلBEB-30/10L6S

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4S(تکنوتک)

  542,000 تومان
  542,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4T(تکنوتک)

  542,000 تومان
  542,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ مدل VEM-30-4S(تکنوتک)

  520,200 تومان
  520,200 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ مدل VEM-30-4S(تکنوتک)

  520,000 تومان
  520,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ مدل VEM-35-4S(تکنوتک)

  536,000 تومان
  536,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ مدل VEM-35-4T(تکنوتک)

  536,000 تومان
  536,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۴۰ مدل VEM_40-4T(تکنوتک)

  560,000 تومان
  560,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۴۰ مدل VEM-40-4S(تکنوتک)

  560,000 تومان
  560,000 تومان