باقاب
نمایش 12 محصول از 24 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30L4T

  704,900 تومان
  704,900 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-35L4S

  743,850 تومان
  743,850 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-40L4T

  781,850 تومان
  781,850 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-40T4S

  950,000 تومان
  950,000 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-40T4T

  950,000 تومان
  950,000 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-45L4T

  859,750 تومان
  859,750 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-50T4S

  1,021,250 تومان
  1,021,250 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-50Z4S

  1,689,100 تومان
  1,689,100 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-50Z4T

  1,689,100 تومان
  1,689,100 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-60Z4S

  1,812,600 تومان
  1,812,600 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-60Z4T

  1,812,600 تومان
  1,812,600 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-60Z6S

  1,812,600 تومان
  1,812,600 تومان