هواکش په پلاستیک
نمایش 10 محصول از 10 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4S(تکنوتک)

  563,500 تومان
  563,500 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4T(تکنوتک)

  563,500 تومان
  563,500 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ الیکا مدل ILK_35_4S(تکنوتک)

  653,660 تومان
  653,660 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ الیکا مدل ILK_35_4T(تکنوتک)

  653,660 تومان
  653,660 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۴۰الیکا مدل ILK_40_4S(تکنوتک)

  697,130 تومان
  697,130 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۴۰الیکا مدل ILK_40_4T(تکنوتک)

  697,130 تومان
  697,130 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۵۰الیکا مدل ILK_50_4S(تکنوتک)

  859,740 تومان
  859,740 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۵۰الیکا مدل ILK_50_4T(تکنوتک)

  859,740 تومان
  859,740 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۶۰الیکا مدل ILK-60-4S(تکنوتک)

  1,650,250 تومان
  1,650,250 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۶۰الیکا مدل ILK-60-4T(تکنوتک)

  1,650,250 تومان
  1,650,250 تومان
  مقایسه محصول