هواکش صنعتی سنگین فلزی
نمایش 6 محصول از 6 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • دمنده

  هواکش صنعتی سنگین فلزی /VIM-60K4S

  1,230,250 تومان
  1,230,250 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی سنگین فلزی /VIM-60K4T

  1,230,250 تومان
  1,230,250 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی سنگین فلزی /VIM-70K4S

  1,335,700 تومان
  1,335,700 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی سنگین فلزی /VIM-70K4T

  1,335,700 تومان
  1,335,700 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی سنگین فلزی /VIM-80K6S

  1,540,900 تومان
  1,540,900 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی سنگین فلزی /VIM-80K6T

  1,540,900 تومان
  1,540,900 تومان