هواکش الیکا
نمایش 8 محصول از 8 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4S(تکنوتک)

  542,000 تومان
  542,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4T(تکنوتک)

  542,000 تومان
  542,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۴۰الیکا مدل ILK_40_4S(تکنوتک)

  669,000 تومان
  669,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۴۰الیکا مدل ILK_40_4S(تکنوتک)

  669,000 تومان
  669,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۴۰الیکا مدل ILK_40_4T(تکنوتک)

  669,000 تومان
  669,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۵۰الیکا مدل ILK_50_4S(تکنوتک)

  820,000 تومان
  820,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۵۰الیکا مدل ILK_50_4T(تکنوتک)

  826,000 تومان
  826,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی۶۰الیکا مدل ILK-60-4S(تکنوتک)

  1,678,000 تومان
  1,678,000 تومان