خازن استارت
نمایش 12 محصول از 13 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۲۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  2,184,000 تومان
  2,184,000 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۳۷kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  2,404,500 تومان
  2,404,500 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۳۷kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  2,310,000 تومان
  2,310,000 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۵۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  2,467,500 تومان
  2,467,500 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۵۵kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  2,415,000 تومان
  2,415,000 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۷۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  2,730,000 تومان
  2,730,000 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۷۵kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  2,625,000 تومان
  2,625,000 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۱kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  3,234,000 تومان
  3,234,000 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۱kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  2,677,500 تومان
  2,677,500 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  3,570,000 تومان
  3,570,000 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۵kwکیلو وات۳۰۰۰دور

  3,360,000 تومان
  3,360,000 تومان
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۲٫۲kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  4,147,500 تومان
  4,147,500 تومان