خازن استارت
نمایش 12 محصول از 13 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۲۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  2,520,000 تومان
  2,520,000 تومان
  مقایسه محصول
 • الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت0.37kwکیلو وات 1500دور
  %17تخفیف
  موتوژن 3,290,000 تومان

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۳۷kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  3,290,000 تومان 2,730,000 تومان
  2,730,000 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۳۷kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  2,656,500 تومان
  2,656,500 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۵۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  2,803,500 تومان
  2,803,500 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۵۵kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  2,740,500 تومان
  2,740,500 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۷۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  3,129,000 تومان
  3,129,000 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۷۵kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  3,013,500 تومان
  3,013,500 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۱kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  3,727,500 تومان
  3,727,500 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۱kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  3,055,500 تومان
  3,055,500 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  4,095,000 تومان
  4,095,000 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۵kwکیلو وات۳۰۰۰دور

  4,063,500 تومان
  4,063,500 تومان
  مقایسه محصول
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۲٫۲kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  4,725,000 تومان
  4,725,000 تومان
  مقایسه محصول