تک فازصنعتی
نمایش 12 محصول از 26 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۲۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۳۷kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۳۷kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۵۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۵۵kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۷۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۰٫۷۵kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۱kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۱kwکیلو وات ۳۰۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۵kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۱٫۵kwکیلو وات۳۰۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید
 • موتوژن

  الکتروموتورموتوژن تک فازخازن استارت(CRS)تک دورقدرت۲٫۲kwکیلو وات ۱۵۰۰دور

  تماس بگیرید
  تماس بگیرید