فن صنعتی
نمایش 12 محصول از 38 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۳۰صنعتی۲۸۰۰ دور مدل VEM_35_2S(تکنوتک)

  718,060 تومان
  718,060 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۴۰صنعتی مدل VEM_40-4T(تکنوتک)

  626,290 تومان
  626,290 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۴۵ صنعتی مدل VEM-454T(تکنوتک)

  936,000 تومان
  936,000 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش ۴۵ صنعتی مدل VEM-45S(تکنوتک)

  702,000 تومان
  702,000 تومان
  مقایسه محصول
 • IPCO

  هواکش آکسیال(۲۰) IPCOمدل INSULATION 4

  476,000 تومان
  476,000 تومان
  مقایسه محصول
 • IPCO

  هواکش آکسیال(۲۵) IPCOمدل INSULATION 4

  440,000 تومان
  440,000 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ مدل VEM-30-4S(تکنوتک)

  581,210 تومان
  581,210 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۵۰ مدل VEM-50-4S(تکنوتک)

  681,030 تومان
  681,030 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۵۰ مدل VEM-50-4T(تکنوتک)

  681,030 تومان
  681,030 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۶۰ مدل VEM-60-4S(تکنوتک)

  866,180 تومان
  866,180 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۶۰ مدل VEM-60-4T(تکنوتک)

  866,180 تومان
  866,180 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۷۰ مدل VEM_70_4T(تکنوتک)

  1,360,450 تومان
  1,360,450 تومان
  مقایسه محصول