پلاستیکی
نمایش 12 محصول از 21 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4S(تکنوتک)

  542,000 تومان
  542,000 تومان
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4T(تکنوتک)

  542,000 تومان
  542,000 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-30L4S

  605,150 تومان
  605,150 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-30L4T

  605,150 تومان
  605,150 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-35L4S

  701,100 تومان
  701,100 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-35L4T

  701,100 تومان
  701,100 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-40L4S

  747,650 تومان
  747,650 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-40L4T

  747,650 تومان
  747,650 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-40T4S

  884,450 تومان
  884,450 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-40T4T

  884,450 تومان
  884,450 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-50T4S

  922,450 تومان
  922,450 تومان
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-50T4T

  922,450 تومان
  922,450 تومان