پلاستیکی
نمایش 12 محصول از 23 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4S(تکنوتک)

  563,500 تومان
  563,500 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۰ الیکا مدل ILK_30_4T(تکنوتک)

  563,500 تومان
  563,500 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ الیکا مدل ILK_35_4S(تکنوتک)

  653,660 تومان
  653,660 تومان
  مقایسه محصول
 • خزر فن پارسا

  هواکش صنعتی ۳۵ الیکا مدل ILK_35_4T(تکنوتک)

  653,660 تومان
  653,660 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-30L4S

  665,000 تومان
  665,000 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-30L4T

  665,000 تومان
  665,000 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-35L4S

  771,400 تومان
  771,400 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-35L4T

  771,400 تومان
  771,400 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-40L4S

  822,700 تومان
  822,700 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-40L4T

  822,700 تومان
  822,700 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-40T4S

  972,800 تومان
  972,800 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش صنعتی ایلکادمنده مدلVIE-40T4T

  972,800 تومان
  972,800 تومان
  مقایسه محصول