فلزی
نمایش 12 محصول از 28 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30L4S

  704,900 تومان
  704,900 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30L4T

  704,900 تومان
  704,900 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-35L4S

  744,000 تومان
  744,000 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-40L6S

  782,000 تومان
  782,000 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-40T4S

  950,000 تومان
  950,000 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-40T4T

  950,000 تومان
  950,000 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-45L4S

  860,000 تومان
  860,000 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-45L4T

  860,000 تومان
  860,000 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-45T4S

  1,003,200 تومان
  1,003,200 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-50T4S

  1,021,200 تومان
  1,021,200 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-50Z4S

  1,686,000 تومان
  1,686,000 تومان
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-50Z4T

  1,686,000 تومان
  1,686,000 تومان