فن صنعتی الیکا
نمایش 12 محصول از 55 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30L4S

  811,300 تومان
  811,300 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30L4T

  811,300 تومان
  811,300 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-30V2S

  687,800 تومان
  687,800 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-35L4S

  854,050 تومان
  854,050 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-40L6S

  899,650 تومان
  899,650 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-40T4S

  1,092,500 تومان
  1,092,500 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-40T4T

  1,092,500 تومان
  1,092,500 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-45L4S

  988,000 تومان
  988,000 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-45L4T

  988,000 تومان
  988,000 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-45T4S

  1,154,250 تومان
  1,154,250 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-50T4S

  1,175,150 تومان
  1,175,150 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  فن آکسیال ایلکا هفت پرفلزی مدل VIK-50Z4S

  1,944,650 تومان
  1,944,650 تومان
  مقایسه محصول