تاسیساتی (معکوس)
نمایش 12 محصول از 34 محصول
مرتب سازی بر اساس:
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-40T4S

  1,092,500 تومان
  1,092,500 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-40T4T

  1,092,500 تومان
  1,092,500 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-45T4S

  1,154,250 تومان
  1,154,250 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-45T4T

  1,154,250 تومان
  1,154,250 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-45T6S

  1,154,250 تومان
  1,154,250 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-50Z4S

  1,944,650 تومان
  1,944,650 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-50Z4T

  1,944,650 تومان
  1,944,650 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-50Z6S

  1,944,650 تومان
  1,944,650 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-50Z6T

  1,944,650 تومان
  1,944,650 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-63Z4T باطوقه

  3,907,350 تومان
  3,907,350 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش فلزی هفت پر دندانه اره ای معکوس مدل VIT-63Z6T باطوقه

  3,907,350 تومان
  3,907,350 تومان
  مقایسه محصول
 • دمنده

  هواکش هفت پر فلزی الیکا معکوس بدون قاب مدل VIK-63Z4T

  2,179,300 تومان
  2,179,300 تومان
  مقایسه محصول